hlavicka.jpg, 83kB

Historie oddílu

Kanoistický oddíl vznikl v roce 1947 jako oddíl vodních skautů. V roce 1948 byl rozpuštěn, protože v té době nezapadal do koncepce tehdy nastupujícího režimu. V roce 1950 členové založili oddíl při nově vzniklé TJ Jiskra Třebechovice. První loděnice byla na zaniklé městské plovárně u Orlice. Po zabrání majetku rodiny Vitouškových město nabídlo oddílu soukromou plovárnu na soutoku Orlice a Dědiny na „Brebťáku“. Oddíl vodáků zde začal provozovat sportovní činnost a zachoval areál až do dnešní doby. Oddíl založili a po dlouhá léta vedli manželé Horákovi. Za jejich působení, ale i později v oddíle vyrostla řada výborných sportovců. Byl to Ladislav Matuška, Ladislav Dvořák, Jaroslav Hájek, Karel Brandejs, Stanislav Drašnar, Alexandra Horáková, mistr sportu Jaroslav Krása a zasloužilý mistr sportu Jiří Měchura. Mnozí byli přeborníky republiky a někteří nás reprezentovali na mistrovství světa. Jiří Měchura získal v roce 1983 bronzovou medaili na mistrovství světa v italském Meranu. Oddíl vodních slalomářů si od vzniku až po současnost udržuje vysokou sportovní úroveň a patří mezi nejlepší ve východočeské oblasti. V začátcích se členové oddílu zúčastnili i závodů na hladkých tratích i závodů pramic. Dlouholetá tradice je i v pořádání závodů ve vodním slalomu a sjezdu. Oddíl pořádá slalomové závody od roku 1952. V roce 1968 pořádal oddíl Mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě ve Špindlerově Mlýně. Uspořádal i Mistrovství ČSSR dorostu v Liticích, několik celostátních závodů ve sjezdu a řadu veřejných závodů v Liticích, Štěnkově, Polánkách i na loděnici v Třebechovicích. Těchto závodů se pravidelně účastnili a účastní bývalí republikový reprezentanti. V současné době má oddíl 35 členů. Předsedou oddílu je nyní Jiří Měchura. Sportovní činnost a chod oddílu má na starosti trenér a manažer oddílu Jiří Měchura. Mezi mládeží máme několik nadějných závodníků jako jsou např. Pavel Pavlík, Jan Říha, Zdeněk Klišč a hlavně dvojnásobný mistr české republiky mladších žáků 2013 Karel Bohatý.

1.jpg, 5,1kB 2.jpg, 43kB 3.jpg, 9,0kB